پودر استومی کلوپلاست کد 1907


بهبود التهابات پوستی و خیس خوردگی


پودر کلوپلاست التهاب پوستی و خیس خوردگی را بهبود می دهد. این پودر رطوبت زیاد پوست را جذب کرده و آن را خشک نگه می دارد. از این پودر دور استوما و زیر چسب استفاده می شود.

سازنده
 
(هزینه ی ارسال به عهده ی خریدار می باشد.)

تعداد در هر بسته:16

مجموع تعداد انتخابی:1

154,872 تومان

Coloplast Ostomy Powder Code 1907
پودر استومی کلوپلاست کد 1907
Coloplast® Powder
پودر استومی کلوپلاست

پودر کلوپلاست التهاب پوستی و خیس خوردگی را بهبود می دهد. این پودر رطوبت زیاد پوست را جذب کرده و آن را خشک نگه می دارد. از این پودر دور استوما و زیر چسب استفاده می شود.