کامفیل مربعی Comfeel® Plus Hydrocolloid Dressing

ترتیب نمایش:

کامفیل مربعی Comfeel® Plus Hydrocolloid Dressing

  • قابلیت کاربرد جهت محافظت و ترمیم زخم ‏های حاد و مزمن با ترشح کم تا متوسط
  • حفاظت از پوست در معرض خطر
  • محافظت از زخم در مراحل انتهایی ترمیم زخم

دسته‌بندی